A Batthyány Lovas Bandérium Hagyományápoló tevékenysége

  • Értéktárak melyekben szerepel:
    települési
  • Szakterületi kategória
    kulturális örökség
  • Fellelhetősége:
    9900 Körmend - Felsőberkifalu, Berki u. 26.

Rövid bemutatása:

A Batthyány Lovas Bandérium Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Hagyományápoló tevékenysége
A Batthyány Lovas Bandérium a körmendi I. és II. Batthyány Ádám dunántúli főkapitányok nevéhez fűződik, akik részt vettek az 1650-1660-as évek török háborúiban, illetve az 1683-tól kezdődő felszabadító harcokban éppúgy, mint a fegyveres békeévek portyáiban. A Batthyány Bandérium 2005. augusztus 19-i megalakulásának célkitűzése a körmendi központú történelmi katonai alakulat hagyományainak felélesztése, őrzése, ezáltal a történelem átélése és bemutatása. Már azzal közelebb hozzák a mai kor embere számára a történelmet, hogy a lovasbemutatók alkalmával mesélnek az ezerhatszázas évek történelmi eseményeiről, harcászati kifejezéseiről, a fegyverek használatáról. Az eredeti után restauráltatott egyenruhát, a hősök emlékét, a hadtörténetet és a honvédelem eszméjét a nemzeti kultúra részének tekintik, melyeknek fontos szerepe van a nevelés, azonosságtudat, sport és idegenforgalom fejlődésében.

Az egyesület célja: Szervezze a térség kulturális, közösségi életét, gondoskodjon a Batthyány Lovas Bandérium hagyományainak megőrzéséről, bemutassa a huszárélet sajátosságait, ápolja a kapcsolatokat más huszárbandériumokkal, segítse a helyi nyilvánosság megvalósulását, mindezt a „helyes életvezetési ismeretek” hangsúlyozásával.
Ennek érdekében fejleszti a bandérium hadi ruházatának, fegyverzetének, lovas felszerelésének korhű bemutatását, harcmodorát megismerteti, segíti a meglévő közösségek működését, újak alakulását, hagyományőrző programok, események szervezését. A hagyományőrzés keretén belül ápolja és átörökíti a lóhoz, a lovas élethez kapcsolódó népi kismesterségeket is. Kiemelt figyelmet fordít a lovakra, kiképzésükre, ápolásukra, a velük való szakszerű bánásmódra, ezért az egyesület tagjainak elméleti és gyakorlati képzését folyamatos biztosítja. Figyelmet szentel a lakosság testi, lelki egészségének megóvására, javítására. Kiemelt cél a fiatalok bevonása a bandériumba, ezzel a hagyományok őrzése, továbbörökítése, oktatása, ismeretterjesztése. Környezetvédelmi tevékenység részeként a lovak több éves tapasztalattal bíró hagyományos tartásával, ellátásával és azok környezetének megóvásával érik el. Fontos számukra, hogy a dicső történelmi emlékeket átéljék, sőt, a következő nemzedéknek át is örökítsék.
 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Magyarországon 1990 óta működnek hagyományőrző katonai csoportok. Hogy Körmend is büszkélkedhet egy ilyennel, az a Batthyány Lovas Bandériumnak köszönhető. A lovak mindennapos ellátása, a harcászati alakzatok gyakorlása, a bemutatókra való készülés a történelmi háttér minél alaposabb megismerése folyamatos feladattal látja el a bandérium tagjait. Az egyesület által végzett feladatok olyan értéket képviselnek, ami a település számára mindenkor elérhető, rendezvények esetén bármikor bevethető. Nem utolsó sorban a saját ősök nevét fenntartó, a saját földön újra és újra lejátszható hadiesemények látványos megismerését biztosító kulturális tevékenység kötődik hozzájuk.
 

Források

Mellékletek

A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

Letöltés