Mária Immaculata szobor

  • Értéktárak melyekben szerepel:
    települési
  • Szakterületi kategória
    épített környezet
  • Fellelhetősége:
    Körmend

Rövid bemutatása:

A körmendi főtér központi részén helyezkedik el. Emelt talpazatán kannelurás dór oszlop, rajta földgömb nyugszik, tetején a kezét imára kulcsoló Szűz Máriával, akinek gazdagon redőző ruhája barokk jelleget mutat. Feje körül 12 csillagos glória található.  A körmendi főtéren már a 18. században is állt egy Szűz Mária szobor. Ezt bizonyítja Bél Mátyás, egy 1733-ban keletkezett leírása is.
Másik leírása Kunits Mihálytól származik, 1820-ból, amely szerint, a Johann Marin Fischer által, 3000 Ft-os készített szobrot, ez év nyarán akarták felállítani, a talpazatára azonban 1822. évszám került. Felirata szerint Fülöp Herceg apjának emlékére állították.  Egy 1840-es topográfiai leírás említi a szobor festését, és elkerítését. 1892-ben egy vihar megrongálta a szobrot, a helyreállítás kapcsán, pedig kisebb vita támadt Batthyány-Strattmann Ödön, és a község vezetősége között. A szobor tulajdonjoga végül a városi képviselőtestületé lett, akik vállalták az évenkénti tatarozását a szobornak.
 
1896-ban azonban a herceghez fordultak, hogy a már rossz állapotban lévő fakerítést cserélje le. Kérésükre Batthyányi Strattmann Ödön díszes vaskerítéssel vetette körbe a szobrot. 1931. május 2. született döntés arról, hogy a szobor glóriáját dr. Batthyány Strattmann László emlékére világítsák ki. A szobor a 2. világháborúban sérülést szenvedett, az eredetileg Mária lábánál lévő liliomot emelő puttószobrot orosz katonák lőtték szét. 2010-ben történt meg a szobor teljes körű restaurációja, melynek során letisztították, aranyozták a feliratát, újjáépítették a kerítést, világítást kapott a szobor és a glória is, valamint visszakerült a puttószobor is.


 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A szobor értéke elhelyezkedése révén, azaz Körmend központi terén mindenképpen figyelemreméltó. A szobor kultúrtörténeti jelentőséggel bír, története nem mentes a nehézségektől. 2010-ben történt felújítások egyértelműen bizonyítják, hogy a város számára fontos értéket képvisel. A kultúrtörténeti értéken kívül érdekes, hogy a város más értékeihez is szorosan kapcsolódik, például a Batthyányiak által hátrahagyott szellemi örökséghez illetve Dr. Batthyány-Strattmann László Boldoggá avatásához.
Figyelemre méltó, hogy felújítására éppen az orvos emlékezete adhatott alkalmat. Batthyány Boldog László születésének 140. évfordulója alkalmából ünnepi szentmisét mutattak be a körmendi Szent Erzsébet templomban. Az ünnepi szentmise után a hívek lobogó fáklyákkal átvonultak a megújult főtérre hogy megtekinthessék az átadási ünnepséget. Az Ünnepség során Dr. Vere András megyéspüspök megáldotta a felújított Mária Szobrot és a teret is. A Mária Immaculata szobor kétségkívül az egyik legszebb dísze a térnek. A tér a Körmendi kulturális rendezvények befogadó helyszíne, így a szobor nemcsak mindennapi központjában, hanem kulturális centrumában helyezkedik el a városnak. A gyönyörűen megvilágított szobor turisztikai értéke is fontos.
 

Források